F19-157. Миней служебен за м. февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

F19-157

Название на ръкописа

F19-157. Миней служебен за м. февруари

Брой кадри

18

Датировка

Средата на ХVІ в.

Обем на ръкописа

107 л. (заснети л. 49б-66а)

Съдържание

л. 49б - М(с)ца того(ж) г~i паме(т) и(ж) въ сты(х) w~ца нашего сvмеона учителя сербьскаго (с паримии) л. 65а - М(с)ца того(ж) д~i пр(д)бнаго и б~гоноснаго w~ца н~шего авксентiа (само началото на службата)

Тип писмо

Полуустав

Бележки

Няма

Правопис

Руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Работа по съвместен научен проект с Вилнюския университет

Пагинация

Късна, с арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Вж. Добрянский, Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки. Вильна 1882, с. 285; Морозова, Н. Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе. Вилньнюс, 2008, с.57.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Вилнюс, Библиотека на Литовската академия на науките

Библиотека

Вилнюс, Библиотека на Литовската академия на науките

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

В заснетия фрагмент - сигнален шрифт (червенослов, везано писмо)

съдържание

F19-157

Колекции

KMNC_F19-157_2M_0001.jpg KMNC_F19-157_2M_0002.jpg KMNC_F19-157_2M_0003.jpg KMNC_F19-157_2M_0004.jpg KMNC_F19-157_2M_0005.jpg KMNC_F19-157_2M_0006.jpg KMNC_F19-157_2M_0007.jpg KMNC_F19-157_2M_0008.jpg KMNC_F19-157_2M_0009.jpg KMNC_F19-157_2M_0010.jpg KMNC_F19-157_2M_0011.jpg KMNC_F19-157_2M_0012.jpg KMNC_F19-157_2M_0013.jpg KMNC_F19-157_2M_0014.jpg KMNC_F19-157_2M_0015.jpg KMNC_F19-157_2M_0016.jpg KMNC_F19-157_2M_0017.jpg KMNC_F19-157_2M_0018.jpg

tatyana. „F19-157. Миней служебен за м. февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/16783