Месецослов с Пасхалия и Лунник. Хлуд. 178

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud_178

Название на ръкописа

Месецослов с Пасхалия и Лунник. Хлуд. 178

Брой кадри

7

Датировка

краят на ХVІ в.

Обем на ръкописа

308 л. (заснети са л. 21б- 24а; 39б-40а, 109б-111а, 248б-249а)

Съдържание

Месецослов с памети за цялата година от септември до август (л. 1а-292а) със следните български светци : св. Константин Философ (14.Х.(!), л.196б); пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Средец в Търново (19.Х., л. 22а); пренасяне мощите на св. Иларион Мъгленски (21.Х., л. 22б); св. Кирил Философ (14.І., л. 109б) с проложното му житие (л. 109б-111а); св. Йоаким Осоговски (16.VІІІ., л. 279а); л. 292б празен; Пасхалия и Лунник (л. 293а-308б)

Тип писмо

дребен бързопис, един почерк

Бележки

хххх

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

оригинална пагинация на първия лист от тетрадата в долното поле вдясно

Библиография

Попов, Описание, 356-360; Каталог, с. 66, № 178

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

заставка и везано писмо (л. 1а, 123а); малки инициали в текста

Колекции

KMNC_MF_Chlud_178_0001.jpg KMNC_MF_Chlud_178_0002.jpg KMNC_MF_Chlud_178_0003.jpg KMNC_MF_Chlud_178_0004.jpg KMNC_MF_Chlud_178_0005.jpg KMNC_MF_Chlud_178_0006.jpg KMNC_MF_Chlud_178_0007.jpg

Boyka. „Месецослов с Пасхалия и Лунник. Хлуд. 178“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/15204