Празничен миней за август с пролози. Хлуд. 171

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud_171

Название на ръкописа

Празничен миней за август с пролози. Хлуд. 171

Брой кадри

64

Датировка

краят на ХІV в.

Обем на ръкописа

62 л. (заснет изцяло)

Съдържание

служби за празниците от неподвижния календар за август (от 1.VІІІ. до 31.VІІІ.). Съдържа Канона за ризата и пояса на Богородица от Климент Охридски с акростих (31.VII, л. 59а-59б), непълен препис

Тип писмо

среден полуустав, в една колона (л. 1а-59б) и в две колони (л. 60а-62б); няколко почерка

Бележки

хххх

Правопис

сръбски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

принадлежал на сбирката на А. Гилфердинг № 110

Пагинация

оригинална пагинация в началото и в края на тетрадите долу в средата на листа

Библиография

Попов, Описание, с. 350; Каталог, 50-51, № 43.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

големи киноварни инициали в неовизантийски стил ; киноварно везано писмо; средни и малки инициали с киновар

Колекции

KMNC_MF_Chlud_171_0001.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0002.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0003.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0004.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0005.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0006.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0007.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0008.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0009.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0010.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0011.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0012.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0013.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0014.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0015.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0016.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0017.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0018.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0019.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0020.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0021.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0022.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0023.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0024.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0025.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0026.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0027.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0028.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0029.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0030.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0031.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0032.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0033.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0034.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0035.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0036.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0037.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0038.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0039.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0040.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0041.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0042.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0043.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0044.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0045.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0046.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0047.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0048.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0049.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0050.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0051.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0052.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0053.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0054.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0055.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0056.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0057.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0058.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0059.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0060.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0061.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0062.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0063.jpg KMNC_MF_Chlud_171_0064.jpg

Boyka. „Празничен миней за август с пролози. Хлуд. 171“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/15200