F19-140. Миней служебен за м. септември

Елемент

Тип на документа

Копие на ръкопис

Инвентарен номер

KMNC_F19-140

Название на ръкописа

F19-140. Миней служебен за м. септември

Брой кадри

25

Датировка

Средата на ХVІ в.

Обем на ръкописа

375 л. (заснети л. 228б-240а, 250б-262а)

Съдържание

Л. 228б - М(с)ца того(ж) .ф~. сты(х) м(ч)никъ Трофима. Саватiа. и Дориме(н)та. В тои(ж) д~нь памя(т) новоявлен`ны(х) чюдотворе(ц) кн~зя Фе(до)ра. Л. 250б - М(с)ца того(ж). к~. памя(т) ст~ы(х) мч~нкъ кн~зя михаила че(р)нигов`скаго. и болярина его Феw(д)ра.

Тип писмо

полуустав

Бележки

Няма

Правопис

Руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Работа по съвместен научен проект с Вилнюския уиверситет

Пагинация

Късна, с арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Вж. Добрянский, Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки. Вильна 1882, с. 281; Морозова, Н. Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе. Вильнюс, 2008, с.52

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Вилнюс, Библиотека на Литовската академия на науките

Библиотека

Вилнюс, Библиотека на Литовската академия на науките

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

В заснетата част - сигнален шрифт

съдържание

F19-140

Колекции

KMNC_F19-140_4M_0001.jpg KMNC_F19-140_4M_0002.jpg KMNC_F19-140_4M_0003.jpg KMNC_F19-140_4M_0004.jpg KMNC_F19-140_4M_0005.jpg KMNC_F19-140_4M_0006.jpg KMNC_F19-140_4M_0007.jpg KMNC_F19-140_4M_0008.jpg KMNC_F19-140_4M_0009.jpg KMNC_F19-140_4M_0010.jpg KMNC_F19-140_4M_0011.jpg KMNC_F19-140_4M_0012.jpg KMNC_F19-140_4M_0013.jpg KMNC_F19-140_4M_0014.jpg KMNC_F19-140_4M_0015.jpg KMNC_F19-140_4M_0016.jpg KMNC_F19-140_4M_0017.jpg KMNC_F19-140_4M_0018.jpg KMNC_F19-140_4M_0019.jpg KMNC_F19-140_4M_0020.jpg KMNC_F19-140_4M_0021.jpg KMNC_F19-140_4M_0022.jpg KMNC_F19-140_4M_0023.jpg KMNC_F19-140_4M_0024.jpg KMNC_F19-140_4M_0025.jpg

tatyana. „F19-140. Миней служебен за м. септември“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/15197