Номоканон. Хлуд. 76

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud_76

Название на ръкописа

Номоканон. Хлуд. 76

Брой кадри

184

Датировка

средата на ХІV в.

Обем на ръкописа

187 л.(цялостно заснемане,

Съдържание

Епитимиен номоканон. Българска част (л. 5а-90б) правила за организиране на църковния живот, за отношението към езичници, евреи, арменци, за поведението на духовни лица и миряни, извадки от каноните на вселенските събори, епитимии. Сръбска част (л. 91а-187б)- апостолски правила за презвитери и дякони, канони на вселенските събори в Никея, Антиохия, Халкидон, правила и послания на църковните отци

Тип писмо

среден полуустав, два почерка

Бележки

л.28а, 114б

Правопис

среднобългарски (л.5а-90б); сръбски (л.91а-187б)

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

липсват първите 4 листа, съвременната пагинация започва от л. 5а

Библиография

Попов, Описание, 200-201; Каталог, с. 82, №75

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

малки и средни киноварни инициали в неовизантийски стил

Колекции

KMNC_MF_Chlud76_0001.jpg KMNC_MF_Chlud76_0002.jpg KMNC_MF_Chlud76_0003.jpg KMNC_MF_Chlud76_0004.jpg KMNC_MF_Chlud76_0005.jpg KMNC_MF_Chlud76_0006.jpg KMNC_MF_Chlud76_0007.jpg KMNC_MF_Chlud76_0008.jpg KMNC_MF_Chlud76_0009.jpg KMNC_MF_Chlud76_0010.jpg KMNC_MF_Chlud76_0011.jpg KMNC_MF_Chlud76_0012.jpg KMNC_MF_Chlud76_0013.jpg KMNC_MF_Chlud76_0014.jpg KMNC_MF_Chlud76_0015.jpg KMNC_MF_Chlud76_0016.jpg KMNC_MF_Chlud76_0017.jpg KMNC_MF_Chlud76_0018.jpg KMNC_MF_Chlud76_0019.jpg KMNC_MF_Chlud76_0020.jpg KMNC_MF_Chlud76_0021.jpg KMNC_MF_Chlud76_0022.jpg KMNC_MF_Chlud76_0023.jpg KMNC_MF_Chlud76_0024.jpg KMNC_MF_Chlud76_0025.jpg KMNC_MF_Chlud76_0026.jpg KMNC_MF_Chlud76_0027.jpg KMNC_MF_Chlud76_0028.jpg KMNC_MF_Chlud76_0029.jpg KMNC_MF_Chlud76_0030.jpg KMNC_MF_Chlud76_0031.jpg KMNC_MF_Chlud76_0032.jpg KMNC_MF_Chlud76_0033.jpg KMNC_MF_Chlud76_0034.jpg KMNC_MF_Chlud76_0035.jpg KMNC_MF_Chlud76_0036.jpg KMNC_MF_Chlud76_0037.jpg KMNC_MF_Chlud76_0038.jpg KMNC_MF_Chlud76_0039.jpg KMNC_MF_Chlud76_0040.jpg KMNC_MF_Chlud76_0041.jpg KMNC_MF_Chlud76_0042.jpg KMNC_MF_Chlud76_0043.jpg KMNC_MF_Chlud76_0044.jpg KMNC_MF_Chlud76_0045.jpg KMNC_MF_Chlud76_0046.jpg KMNC_MF_Chlud76_0047.jpg KMNC_MF_Chlud76_0048.jpg KMNC_MF_Chlud76_0049.jpg KMNC_MF_Chlud76_0050.jpg KMNC_MF_Chlud76_0051.jpg KMNC_MF_Chlud76_0052.jpg KMNC_MF_Chlud76_0053.jpg KMNC_MF_Chlud76_0054.jpg KMNC_MF_Chlud76_0055.jpg KMNC_MF_Chlud76_0056.jpg KMNC_MF_Chlud76_0057.jpg KMNC_MF_Chlud76_0058.jpg KMNC_MF_Chlud76_0059.jpg KMNC_MF_Chlud76_0060.jpg KMNC_MF_Chlud76_0061.jpg KMNC_MF_Chlud76_0062.jpg KMNC_MF_Chlud76_0063.jpg KMNC_MF_Chlud76_0064.jpg KMNC_MF_Chlud76_0065.jpg KMNC_MF_Chlud76_0066.jpg KMNC_MF_Chlud76_0067.jpg KMNC_MF_Chlud76_0068.jpg KMNC_MF_Chlud76_0069.jpg KMNC_MF_Chlud76_0070.jpg KMNC_MF_Chlud76_0071.jpg KMNC_MF_Chlud76_0072.jpg KMNC_MF_Chlud76_0073.jpg KMNC_MF_Chlud76_0074.jpg KMNC_MF_Chlud76_0075.jpg KMNC_MF_Chlud76_0076.jpg KMNC_MF_Chlud76_0077.jpg KMNC_MF_Chlud76_0078.jpg KMNC_MF_Chlud76_0079.jpg KMNC_MF_Chlud76_0080.jpg KMNC_MF_Chlud76_0081.jpg KMNC_MF_Chlud76_0082.jpg KMNC_MF_Chlud76_0083.jpg KMNC_MF_Chlud76_0084.jpg KMNC_MF_Chlud76_0085.jpg KMNC_MF_Chlud76_0086.jpg KMNC_MF_Chlud76_0087.jpg KMNC_MF_Chlud76_0088.jpg KMNC_MF_Chlud76_0089.jpg KMNC_MF_Chlud76_0090.jpg KMNC_MF_Chlud76_0091.jpg KMNC_MF_Chlud76_0092.jpg KMNC_MF_Chlud76_0093.jpg KMNC_MF_Chlud76_0094.jpg KMNC_MF_Chlud76_0095.jpg KMNC_MF_Chlud76_0096.jpg KMNC_MF_Chlud76_0097.jpg KMNC_MF_Chlud76_0098.jpg KMNC_MF_Chlud76_0099.jpg KMNC_MF_Chlud76_0100.jpg KMNC_MF_Chlud76_0101.jpg KMNC_MF_Chlud76_0102.jpg KMNC_MF_Chlud76_0103.jpg KMNC_MF_Chlud76_0104.jpg KMNC_MF_Chlud76_0105.jpg KMNC_MF_Chlud76_0106.jpg KMNC_MF_Chlud76_0107.jpg KMNC_MF_Chlud76_0108.jpg KMNC_MF_Chlud76_0109.jpg KMNC_MF_Chlud76_0110.jpg KMNC_MF_Chlud76_0111.jpg KMNC_MF_Chlud76_0112.jpg KMNC_MF_Chlud76_0113.jpg KMNC_MF_Chlud76_0114.jpg KMNC_MF_Chlud76_0115.jpg KMNC_MF_Chlud76_0116.jpg KMNC_MF_Chlud76_0117.jpg KMNC_MF_Chlud76_0118.jpg KMNC_MF_Chlud76_0119.jpg KMNC_MF_Chlud76_0120.jpg KMNC_MF_Chlud76_0121.jpg KMNC_MF_Chlud76_0122.jpg KMNC_MF_Chlud76_0123.jpg KMNC_MF_Chlud76_0124.jpg KMNC_MF_Chlud76_0125.jpg KMNC_MF_Chlud76_0126.jpg KMNC_MF_Chlud76_0127.jpg KMNC_MF_Chlud76_0128.jpg KMNC_MF_Chlud76_0129.jpg KMNC_MF_Chlud76_0130.jpg KMNC_MF_Chlud76_0131.jpg KMNC_MF_Chlud76_0132.jpg KMNC_MF_Chlud76_0133.jpg KMNC_MF_Chlud76_0134.jpg KMNC_MF_Chlud76_0135.jpg KMNC_MF_Chlud76_0136.jpg KMNC_MF_Chlud76_0137.jpg KMNC_MF_Chlud76_0138.jpg KMNC_MF_Chlud76_0139.jpg KMNC_MF_Chlud76_0140.jpg KMNC_MF_Chlud76_0141.jpg KMNC_MF_Chlud76_0142.jpg KMNC_MF_Chlud76_0143.jpg KMNC_MF_Chlud76_0144.jpg KMNC_MF_Chlud76_0145.jpg KMNC_MF_Chlud76_0146.jpg KMNC_MF_Chlud76_0147.jpg KMNC_MF_Chlud76_0148.jpg KMNC_MF_Chlud76_0149.jpg KMNC_MF_Chlud76_0150.jpg KMNC_MF_Chlud76_0151.jpg KMNC_MF_Chlud76_0152.jpg KMNC_MF_Chlud76_0153.jpg KMNC_MF_Chlud76_0154.jpg KMNC_MF_Chlud76_0155.jpg KMNC_MF_Chlud76_0156.jpg KMNC_MF_Chlud76_0157.jpg KMNC_MF_Chlud76_0158.jpg KMNC_MF_Chlud76_0159.jpg KMNC_MF_Chlud76_0160.jpg KMNC_MF_Chlud76_0161.jpg KMNC_MF_Chlud76_0162.jpg KMNC_MF_Chlud76_0163.jpg KMNC_MF_Chlud76_0164.jpg KMNC_MF_Chlud76_0165.jpg KMNC_MF_Chlud76_0166.jpg KMNC_MF_Chlud76_0167.jpg KMNC_MF_Chlud76_0168.jpg KMNC_MF_Chlud76_0169.jpg KMNC_MF_Chlud76_0170.jpg KMNC_MF_Chlud76_0171.jpg KMNC_MF_Chlud76_0172.jpg KMNC_MF_Chlud76_0173.jpg KMNC_MF_Chlud76_0174.jpg KMNC_MF_Chlud76_0175.jpg KMNC_MF_Chlud76_0176.jpg KMNC_MF_Chlud76_0177.jpg KMNC_MF_Chlud76_0178.jpg KMNC_MF_Chlud76_0179.jpg KMNC_MF_Chlud76_0180.jpg KMNC_MF_Chlud76_0181.jpg KMNC_MF_Chlud76_0182.jpg KMNC_MF_Chlud76_0183.jpg KMNC_MF_Chlud76_0184.jpg

Boyka. „Номоканон. Хлуд. 76“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/15196