F19-139. Празничен миней

Елемент

Тип на документа

Копие на ръкопис

Инвентарен номер

KMNC_F19-139

Название на ръкописа

F19-139. Празничен миней

Брой кадри

7

Датировка

Първа четвърт на XVI в.

Обем на ръкописа

209 л. (заснети л. 152б-158а)

Съдържание

Л. 152б-153а - финал на агиографски текст за св. Козма и Дамян Л. 153а - Месеца тогоже в. днь. (т. е. 2 юли) положение чистыя ризы прест~ыя вла(д)чца нашея б~це Л. 158а - Месеца тогоже е~ д~нь пр(п)дбнаго w(ц)а нашего Афонасья Wфоибского.

Тип писмо

полуустав

Бележки

Няма

Правопис

Руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Работа по съвместен научен проект с Вилнюския университет

Пагинация

Късна, с арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Вж.Добрянский, Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки. Вильна 1882, с. 281; Морозова, Н. Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе. Вильнюс, 2008, с. 52

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Вилнюс, Библиотека на Литовската академия на науките

Библиотека

Вилнюс, Библиотека на Литовската академия на науките

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

В заснетите части - везано писмо

съдържание

F19-139

Колекции

KMNC_F19-139_1M_0001.jpg KMNC_F19-139_1M_0002.jpg KMNC_F19-139_1M_0003.jpg KMNC_F19-139_1M_0004.jpg KMNC_F19-139_1M_0005.jpg KMNC_F19-139_1M_0006.jpg KMNC_F19-139_1M_0007.jpg

tatyana. „F19-139. Празничен миней“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/15195