Пролог за март-август. Хлуд. 74д

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud_74D

Название на ръкописа

Пролог за март-август. Хлуд. 74д

Брой кадри

10

Датировка

1543 г.

Обем на ръкописа

233л., снимани: л. 30б-33а; 47б-49а; 76б-78а; 211б-213а

Съдържание

Поучение за предпразненство на Благовещение на Климент Охридски (24. ІІІ, л. 30б-31б;Поучение за Благовещение на Климент Охридски (25.ІІІ., л.32а-33а), Слово за правдата и неправдата от Петър Черноризец (6.ІV, л. 48а-49а); Слово за душевната полза (16.І., л. 77а-77б); Поучение за предпразненство на Успение Богородично от Климент Охридски (15.VІІІ., л. 211б; Поучение за Успение Богородично от Климент Охридски (15..VІІІ., л. 212б-213а)

Тип писмо

среден полуустав в две колони; няколко почерка

Бележки

л. 233б

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Може би е принадлежал на сбирката на Алексей Лобков, № 11

Пагинация

оригинална пагинация липсва

Библиография

Второе прибавление, с. 4-5; Каталог, с. 74-75, № 69

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

киноварни заглавия и неовизантийски графични инициали

Колекции

KMNC_MF_Chlud74D_0001.jpg KMNC_MF_Chlud74D_0002.jpg KMNC_MF_Chlud74D_0003.jpg KMNC_MF_Chlud74D_0004.jpg KMNC_MF_Chlud74D_0005.jpg KMNC_MF_Chlud74D_0006.jpg KMNC_MF_Chlud74D_0007.jpg KMNC_MF_Chlud74D_0008.jpg KMNC_MF_Chlud74D_0009.jpg KMNC_MF_Chlud74D_0010.jpg

Boyka. „Пролог за март-август. Хлуд. 74д“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/15194