Диоптра на Филип Монотроп. Хлуд. 66

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud_66

Название на ръкописа

Диоптра на Филип Монотроп. Хлуд. 66

Брой кадри

271

Датировка

1563 г.

Обем на ръкописа

268 л. (цялостно заснемане)

Съдържание

бележки от ХІХ в. (л.1-2); бележки на Михаил Псел и Константин за книгата Диоптра(л.3а-5б); първо слово (л.6а-15б); второ слово (л.16а-67б); трето слово (л.68а-141б); четвърто слово (л. 142а-181б); пето слово (л. 182б-268б)

Тип писмо

едър полуустав, един почерк

Бележки

на вътрешната страна на подвързията; на л. 1а, 1б, 2а, 2б

Правопис

ресавски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

намерен от А. Гилфердинг в с. Лешок, Тетовско. Принадлежал на сбирката на А. Гилфердинг № 57.

Пагинация

оригинална пагинация на първия и последния лист на тетрадата в средата на долното поле

Библиография

Попов, Описание, с. 137; Каталог, 88-90, № 83.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

големи плетенични заставки в балкански стил; средно високи инициали в балкански и неовизантийски стил; везано писмо

Колекции

KMNC_MF_Chlud66_0001.jpg KMNC_MF_Chlud66_0002.jpg KMNC_MF_Chlud66_0003.jpg KMNC_MF_Chlud66_0004.jpg KMNC_MF_Chlud66_0005.jpg KMNC_MF_Chlud66_0006.jpg KMNC_MF_Chlud66_0007.jpg KMNC_MF_Chlud66_0008.jpg KMNC_MF_Chlud66_0009.jpg KMNC_MF_Chlud66_0010.jpg KMNC_MF_Chlud66_0011.jpg KMNC_MF_Chlud66_0012.jpg KMNC_MF_Chlud66_0013.jpg KMNC_MF_Chlud66_0014.jpg KMNC_MF_Chlud66_0015.jpg KMNC_MF_Chlud66_0016.jpg KMNC_MF_Chlud66_0017.jpg KMNC_MF_Chlud66_0018.jpg KMNC_MF_Chlud66_0019.jpg KMNC_MF_Chlud66_0020.jpg KMNC_MF_Chlud66_0021.jpg KMNC_MF_Chlud66_0022.jpg KMNC_MF_Chlud66_0023.jpg KMNC_MF_Chlud66_0024.jpg KMNC_MF_Chlud66_0025.jpg KMNC_MF_Chlud66_0026.jpg KMNC_MF_Chlud66_0027.jpg KMNC_MF_Chlud66_0028.jpg KMNC_MF_Chlud66_0029.jpg KMNC_MF_Chlud66_0030.jpg KMNC_MF_Chlud66_0031.jpg KMNC_MF_Chlud66_0032.jpg KMNC_MF_Chlud66_0033.jpg KMNC_MF_Chlud66_0034.jpg KMNC_MF_Chlud66_0035.jpg KMNC_MF_Chlud66_0036.jpg KMNC_MF_Chlud66_0037.jpg KMNC_MF_Chlud66_0038.jpg KMNC_MF_Chlud66_0039.jpg KMNC_MF_Chlud66_0040.jpg KMNC_MF_Chlud66_0041.jpg KMNC_MF_Chlud66_0042.jpg KMNC_MF_Chlud66_0043.jpg KMNC_MF_Chlud66_0044.jpg KMNC_MF_Chlud66_0045.jpg KMNC_MF_Chlud66_0046.jpg KMNC_MF_Chlud66_0047.jpg KMNC_MF_Chlud66_0048.jpg KMNC_MF_Chlud66_0049.jpg KMNC_MF_Chlud66_0050.jpg KMNC_MF_Chlud66_0051.jpg KMNC_MF_Chlud66_0052.jpg KMNC_MF_Chlud66_0053.jpg KMNC_MF_Chlud66_0054.jpg KMNC_MF_Chlud66_0055.jpg KMNC_MF_Chlud66_0056.jpg KMNC_MF_Chlud66_0057.jpg KMNC_MF_Chlud66_0058.jpg KMNC_MF_Chlud66_0059.jpg KMNC_MF_Chlud66_0060.jpg KMNC_MF_Chlud66_0061.jpg KMNC_MF_Chlud66_0062.jpg KMNC_MF_Chlud66_0063.jpg KMNC_MF_Chlud66_0064.jpg KMNC_MF_Chlud66_0065.jpg KMNC_MF_Chlud66_0066.jpg KMNC_MF_Chlud66_0067.jpg KMNC_MF_Chlud66_0068.jpg KMNC_MF_Chlud66_0069.jpg KMNC_MF_Chlud66_0070.jpg KMNC_MF_Chlud66_0071.jpg KMNC_MF_Chlud66_0072.jpg KMNC_MF_Chlud66_0073.jpg KMNC_MF_Chlud66_0074.jpg KMNC_MF_Chlud66_0075.jpg KMNC_MF_Chlud66_0076.jpg KMNC_MF_Chlud66_0077.jpg KMNC_MF_Chlud66_0078.jpg KMNC_MF_Chlud66_0079.jpg KMNC_MF_Chlud66_0080.jpg KMNC_MF_Chlud66_0081.jpg KMNC_MF_Chlud66_0082.jpg KMNC_MF_Chlud66_0083.jpg KMNC_MF_Chlud66_0084.jpg KMNC_MF_Chlud66_0085.jpg KMNC_MF_Chlud66_0086.jpg KMNC_MF_Chlud66_0087.jpg KMNC_MF_Chlud66_0088.jpg KMNC_MF_Chlud66_0089.jpg KMNC_MF_Chlud66_0090.jpg KMNC_MF_Chlud66_0091.jpg KMNC_MF_Chlud66_0092.jpg KMNC_MF_Chlud66_0093.jpg KMNC_MF_Chlud66_0094.jpg KMNC_MF_Chlud66_0095.jpg KMNC_MF_Chlud66_0096.jpg KMNC_MF_Chlud66_0097.jpg KMNC_MF_Chlud66_0098.jpg KMNC_MF_Chlud66_0099.jpg KMNC_MF_Chlud66_0100.jpg KMNC_MF_Chlud66_0101.jpg KMNC_MF_Chlud66_0102.jpg KMNC_MF_Chlud66_0103.jpg KMNC_MF_Chlud66_0104.jpg KMNC_MF_Chlud66_0105.jpg KMNC_MF_Chlud66_0106.jpg KMNC_MF_Chlud66_0107.jpg KMNC_MF_Chlud66_0108.jpg KMNC_MF_Chlud66_0109.jpg KMNC_MF_Chlud66_0110.jpg KMNC_MF_Chlud66_0111.jpg KMNC_MF_Chlud66_0112.jpg KMNC_MF_Chlud66_0113.jpg KMNC_MF_Chlud66_0114.jpg KMNC_MF_Chlud66_0115.jpg KMNC_MF_Chlud66_0116.jpg KMNC_MF_Chlud66_0117.jpg KMNC_MF_Chlud66_0118.jpg KMNC_MF_Chlud66_0119.jpg KMNC_MF_Chlud66_0120.jpg KMNC_MF_Chlud66_0121.jpg KMNC_MF_Chlud66_0122.jpg KMNC_MF_Chlud66_0123.jpg KMNC_MF_Chlud66_0124.jpg KMNC_MF_Chlud66_0125.jpg KMNC_MF_Chlud66_0126.jpg KMNC_MF_Chlud66_0127.jpg KMNC_MF_Chlud66_0128.jpg KMNC_MF_Chlud66_0129.jpg KMNC_MF_Chlud66_0130.jpg KMNC_MF_Chlud66_0131.jpg KMNC_MF_Chlud66_0132.jpg KMNC_MF_Chlud66_0133.jpg KMNC_MF_Chlud66_0134.jpg KMNC_MF_Chlud66_0135.jpg KMNC_MF_Chlud66_0136.jpg KMNC_MF_Chlud66_0137.jpg KMNC_MF_Chlud66_0138.jpg KMNC_MF_Chlud66_0139.jpg KMNC_MF_Chlud66_0140.jpg KMNC_MF_Chlud66_0141.jpg KMNC_MF_Chlud66_0142.jpg KMNC_MF_Chlud66_0143.jpg KMNC_MF_Chlud66_0144.jpg KMNC_MF_Chlud66_0145.jpg KMNC_MF_Chlud66_0146.jpg KMNC_MF_Chlud66_0147.jpg KMNC_MF_Chlud66_0148.jpg KMNC_MF_Chlud66_0149.jpg KMNC_MF_Chlud66_0150.jpg KMNC_MF_Chlud66_0151.jpg KMNC_MF_Chlud66_0152.jpg KMNC_MF_Chlud66_0153.jpg KMNC_MF_Chlud66_0154.jpg KMNC_MF_Chlud66_0155.jpg KMNC_MF_Chlud66_0156.jpg KMNC_MF_Chlud66_0157.jpg KMNC_MF_Chlud66_0158.jpg KMNC_MF_Chlud66_0159.jpg KMNC_MF_Chlud66_0160.jpg KMNC_MF_Chlud66_0161.jpg KMNC_MF_Chlud66_0162.jpg KMNC_MF_Chlud66_0163.jpg KMNC_MF_Chlud66_0164.jpg KMNC_MF_Chlud66_0165.jpg KMNC_MF_Chlud66_0166.jpg KMNC_MF_Chlud66_0167.jpg KMNC_MF_Chlud66_0168.jpg KMNC_MF_Chlud66_0169.jpg KMNC_MF_Chlud66_0170.jpg KMNC_MF_Chlud66_0171.jpg KMNC_MF_Chlud66_0172.jpg KMNC_MF_Chlud66_0173.jpg KMNC_MF_Chlud66_0174.jpg KMNC_MF_Chlud66_0175.jpg KMNC_MF_Chlud66_0176.jpg KMNC_MF_Chlud66_0177.jpg KMNC_MF_Chlud66_0178.jpg KMNC_MF_Chlud66_0179.jpg KMNC_MF_Chlud66_0180.jpg KMNC_MF_Chlud66_0181.jpg KMNC_MF_Chlud66_0182.jpg KMNC_MF_Chlud66_0183.jpg KMNC_MF_Chlud66_0184.jpg KMNC_MF_Chlud66_0185.jpg KMNC_MF_Chlud66_0186.jpg KMNC_MF_Chlud66_0187.jpg KMNC_MF_Chlud66_0188.jpg KMNC_MF_Chlud66_0189.jpg KMNC_MF_Chlud66_0190.jpg KMNC_MF_Chlud66_0191.jpg KMNC_MF_Chlud66_0192.jpg KMNC_MF_Chlud66_0193.jpg KMNC_MF_Chlud66_0194.jpg KMNC_MF_Chlud66_0195.jpg KMNC_MF_Chlud66_0196.jpg KMNC_MF_Chlud66_0197.jpg KMNC_MF_Chlud66_0198.jpg KMNC_MF_Chlud66_0199.jpg KMNC_MF_Chlud66_0200.jpg KMNC_MF_Chlud66_0201.jpg KMNC_MF_Chlud66_0202.jpg KMNC_MF_Chlud66_0203.jpg KMNC_MF_Chlud66_0204.jpg KMNC_MF_Chlud66_0205.jpg KMNC_MF_Chlud66_0206.jpg KMNC_MF_Chlud66_0207.jpg KMNC_MF_Chlud66_0208.jpg KMNC_MF_Chlud66_0209.jpg KMNC_MF_Chlud66_0210.jpg KMNC_MF_Chlud66_0211.jpg KMNC_MF_Chlud66_0212.jpg KMNC_MF_Chlud66_0213.jpg KMNC_MF_Chlud66_0214.jpg KMNC_MF_Chlud66_0215.jpg KMNC_MF_Chlud66_0216.jpg KMNC_MF_Chlud66_0217.jpg KMNC_MF_Chlud66_0218.jpg KMNC_MF_Chlud66_0219.jpg KMNC_MF_Chlud66_0220.jpg KMNC_MF_Chlud66_0221.jpg KMNC_MF_Chlud66_0222.jpg KMNC_MF_Chlud66_0223.jpg KMNC_MF_Chlud66_0224.jpg KMNC_MF_Chlud66_0225.jpg KMNC_MF_Chlud66_0226.jpg KMNC_MF_Chlud66_0227.jpg KMNC_MF_Chlud66_0228.jpg KMNC_MF_Chlud66_0229.jpg KMNC_MF_Chlud66_0230.jpg KMNC_MF_Chlud66_0231.jpg KMNC_MF_Chlud66_0232.jpg KMNC_MF_Chlud66_0233.jpg KMNC_MF_Chlud66_0234.jpg KMNC_MF_Chlud66_0235.jpg KMNC_MF_Chlud66_0236.jpg KMNC_MF_Chlud66_0237.jpg KMNC_MF_Chlud66_0238.jpg KMNC_MF_Chlud66_0239.jpg KMNC_MF_Chlud66_0240.jpg KMNC_MF_Chlud66_0241.jpg KMNC_MF_Chlud66_0242.jpg KMNC_MF_Chlud66_0243.jpg KMNC_MF_Chlud66_0244.jpg KMNC_MF_Chlud66_0245.jpg KMNC_MF_Chlud66_0246.jpg KMNC_MF_Chlud66_0247.jpg KMNC_MF_Chlud66_0248.jpg KMNC_MF_Chlud66_0249.jpg KMNC_MF_Chlud66_0250.jpg KMNC_MF_Chlud66_0251.jpg KMNC_MF_Chlud66_0252.jpg KMNC_MF_Chlud66_0253.jpg KMNC_MF_Chlud66_0254.jpg KMNC_MF_Chlud66_0255.jpg KMNC_MF_Chlud66_0256.jpg KMNC_MF_Chlud66_0257.jpg KMNC_MF_Chlud66_0258.jpg KMNC_MF_Chlud66_0259.jpg KMNC_MF_Chlud66_0260.jpg KMNC_MF_Chlud66_0261.jpg KMNC_MF_Chlud66_0262.jpg KMNC_MF_Chlud66_0263.jpg KMNC_MF_Chlud66_0264.jpg KMNC_MF_Chlud66_0265.jpg KMNC_MF_Chlud66_0266.jpg KMNC_MF_Chlud66_0267.jpg KMNC_MF_Chlud66_0268.jpg KMNC_MF_Chlud66_0269.jpg KMNC_MF_Chlud66_0270.jpg KMNC_MF_Chlud66_0271.jpg

Boyka. „Диоптра на Филип Монотроп. Хлуд. 66“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/15193