Празничен миней. Хлуд. 165

Елемент

Сигнатура и колекция

Хлуд.165

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud_165

Название на ръкописа

Празничен миней. Хлуд. 165

Брой кадри

21

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

149 л. , заснети л. 3б-7б, 10б-14б

Съдържание

службите за цялата година за празниците от неподвижния календар (от 1.ІХ. до 6.VІІІ). Съдържа следните оригинални творби:служба за св. Петка (14.ІХ., л. 3б-7б, тропар за св. Йоан Рилски (14.ІХ., л. 10б), Канон за Въведение Богородично с акростих (21.ІХ., л. 23б-26а), памет на Мииаил Воин (22.ХІ., л. 26б), Канон за Богоявление на Климент Охридски (6.І. л.58б-64б), стихири и тропар за Ахил Лариски (15.ІІІ., л. 89а-89б)

Тип писмо

полуустав, един почерк

Бележки

на л. 138б от ХVІІ в.; многобройни по-късни бележки по полетата, направени по времето, когато ръкописът е битувал във влашките земи.

Правопис

среднобългарски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

намерен от А. Гилфердинг в манастира "Св. Успение Богородично" (Трескавец) край Прилеп.

Пагинация

оригинална пагинация липсва, без начало и край, объркани листове при подвързването.

Библиография

Попов, Описание, с. 347; Шепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко. Описание, 2, 284; Каталог, 48-49, № 41.

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

киноварни инициали и заглавия с елементи на везано писмо, средни и малки геометрични инициали в киновар и черно мастило

Колекции

KMNC_MF_Chlud_165_0001.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0002.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0003.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0004.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0005.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0006.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0007.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0008.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0009.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0010.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0011.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0012.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0013.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0014.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0015.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0016.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0017.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0018.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0019.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0020.jpg KMNC_MF_Chlud_165_0021.jpg

Boyka. „Празничен миней. Хлуд. 165“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/15191