F19-114. Антологион

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

F19-114

Название на ръкописа

F19-114. Антологион

Брой кадри

11

Датировка

1761 г.

Обем на ръкописа

271 л. (заснети л. 47б-57а)

Съдържание

Л. 48а - Служба на вмчк. Димитър и възпоменание деня на великия трус (с паримии)

Тип писмо

полуустав

Бележки

Няма.

Правопис

Руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Няма данни

Пагинация

Оригинална

Библиография

Добрянский, Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки. Вильна 1882;

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Библиотека

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

(В заснетата част) Заставки, инициали и маргиналии с флорални мотиви, старателно рисувани, със зелено и червено мастило

съдържание

F19-114

Колекции

KMNC_MF_F19-114_0001.jpg KMNC_MF_F19-114_0002.jpg KMNC_MF_F19-114_0003.jpg KMNC_MF_F19-114_0004.jpg KMNC_MF_F19-114_0005.jpg KMNC_MF_F19-114_0006.jpg KMNC_MF_F19-114_0007.jpg KMNC_MF_F19-114_0008.jpg KMNC_MF_F19-114_0009.jpg KMNC_MF_F19-114_0010.jpg KMNC_MF_F19-114_0011.jpg

tatyana. „F19-114. Антологион“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/13522