F19-107. Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

F19-107

Название на ръкописа

F19-107. Сборник

Брой кадри

7

Датировка

ХVІІ в.

Обем на ръкописа

302 л. (заснети л. 2б-8а)

Съдържание

Л. 2б - Патерикъ скитскiи, слово е~ (начало) Л. 2б - Седмь словесъ чтемъ во евангелiи, яже изрэче пре(с)тая Б~ца... Л. 3а - Житiе и жизнь прп(д)бныя мт~ре н~шея Параскевiи, сире(ч) Пя(т)ки

Тип писмо

Бързопис

Бележки

-

Правопис

Руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Доставен в библиотеката от Н. И. Соколов в 1865 г.

Пагинация

Късна (няма запазени следи от оригинална пагинация в заснетия фрагмент)

Библиография

Добрянский, Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки. Вильна 1882, стр. ;

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Библиотека

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

Няма на заснетите части.

съдържание

F19-107

Колекции

KMNC_MF_F19-107_0001.jpg KMNC_MF_F19-107_0002.jpg KMNC_MF_F19-107_0003.jpg KMNC_MF_F19-107_0004.jpg KMNC_MF_F19-107_0005.jpg KMNC_MF_F19-107_0006.jpg KMNC_MF_F19-107_0007.jpg

tatyana. „F19-107. Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/13520