Апостол. Хлуд. 38

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud 38

Название на ръкописа

Апостол. Хлуд. 38

Брой кадри

310

Датировка

началото на ХV в.

Обем на ръкописа

307 л. (220 х 140 мм) плюс по един лист, прибавени в началото и в края при преподвързването (цялостно заснемане)

Съдържание

сказание за деянията на апостолите и техните имена (л.1); текст на апостолските Деяния и Послания (л.2а-287а); синаксарни таблици за четивата от Апостола по реда на подвижните празници от църковната година (л.287а-296б); кратък месецослов (л.296б-307а); прокимени и алилуяри дневни (л.307)

Тип писмо

среден полуустав; един почерк

Бележки

няма

Правопис

среднобългарски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

оригинална пагинация на първия и на последния лист на всяка тетрада в средата на долното поле; без край

Библиография

Попов, А. Описание, с. 34; Архиеп. Сергий. Полный месяцеслов Востока. Т.І.2.Владимир, 1901, с.352; Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко. Описание,2,с.283; Куев. Съдбата, с.94; Каталог..., 32-33, № 24.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ,

Библиотека

Москва, ГИМ,

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

киноварни заставки с плетенчни растителни елементи на л. 1а и 2а; високи инициали в неовизантийски стил; везано писмо

Колекции

KMNC_MF_Chlud38_0001.jpg KMNC_MF_Chlud38_0002.jpg KMNC_MF_Chlud38_0003.jpg KMNC_MF_Chlud38_0004.jpg KMNC_MF_Chlud38_0005.jpg KMNC_MF_Chlud38_0006.jpg KMNC_MF_Chlud38_0007.jpg KMNC_MF_Chlud38_0008.jpg KMNC_MF_Chlud38_0009.jpg KMNC_MF_Chlud38_0010.jpg KMNC_MF_Chlud38_0011.jpg KMNC_MF_Chlud38_0012.jpg KMNC_MF_Chlud38_0013.jpg KMNC_MF_Chlud38_0014.jpg KMNC_MF_Chlud38_0015.jpg KMNC_MF_Chlud38_0016.jpg KMNC_MF_Chlud38_0017.jpg KMNC_MF_Chlud38_0018.jpg KMNC_MF_Chlud38_0019.jpg KMNC_MF_Chlud38_0020.jpg KMNC_MF_Chlud38_0021.jpg KMNC_MF_Chlud38_0022.jpg KMNC_MF_Chlud38_0023.jpg KMNC_MF_Chlud38_0024.jpg KMNC_MF_Chlud38_0025.jpg KMNC_MF_Chlud38_0026.jpg KMNC_MF_Chlud38_0027.jpg KMNC_MF_Chlud38_0028.jpg KMNC_MF_Chlud38_0029.jpg KMNC_MF_Chlud38_0030.jpg KMNC_MF_Chlud38_0031.jpg KMNC_MF_Chlud38_0032.jpg KMNC_MF_Chlud38_0033.jpg KMNC_MF_Chlud38_0034.jpg KMNC_MF_Chlud38_0035.jpg KMNC_MF_Chlud38_0036.jpg KMNC_MF_Chlud38_0037.jpg KMNC_MF_Chlud38_0038.jpg KMNC_MF_Chlud38_0039.jpg KMNC_MF_Chlud38_0040.jpg KMNC_MF_Chlud38_0041.jpg KMNC_MF_Chlud38_0042.jpg KMNC_MF_Chlud38_0043.jpg KMNC_MF_Chlud38_0044.jpg KMNC_MF_Chlud38_0045.jpg KMNC_MF_Chlud38_0046.jpg KMNC_MF_Chlud38_0047.jpg KMNC_MF_Chlud38_0048.jpg KMNC_MF_Chlud38_0049.jpg KMNC_MF_Chlud38_0050.jpg KMNC_MF_Chlud38_0051.jpg KMNC_MF_Chlud38_0052.jpg KMNC_MF_Chlud38_0053.jpg KMNC_MF_Chlud38_0054.jpg KMNC_MF_Chlud38_0055.jpg KMNC_MF_Chlud38_0056.jpg KMNC_MF_Chlud38_0057.jpg KMNC_MF_Chlud38_0058.jpg KMNC_MF_Chlud38_0059.jpg KMNC_MF_Chlud38_0060.jpg KMNC_MF_Chlud38_0061.jpg KMNC_MF_Chlud38_0062.jpg KMNC_MF_Chlud38_0063.jpg KMNC_MF_Chlud38_0064.jpg KMNC_MF_Chlud38_0065.jpg KMNC_MF_Chlud38_0066.jpg KMNC_MF_Chlud38_0067.jpg KMNC_MF_Chlud38_0068.jpg KMNC_MF_Chlud38_0069.jpg KMNC_MF_Chlud38_0070.jpg KMNC_MF_Chlud38_0071.jpg KMNC_MF_Chlud38_0072.jpg KMNC_MF_Chlud38_0073.jpg KMNC_MF_Chlud38_0074.jpg KMNC_MF_Chlud38_0075.jpg KMNC_MF_Chlud38_0076.jpg KMNC_MF_Chlud38_0077.jpg KMNC_MF_Chlud38_0078.jpg KMNC_MF_Chlud38_0079.jpg KMNC_MF_Chlud38_0080.jpg KMNC_MF_Chlud38_0081.jpg KMNC_MF_Chlud38_0082.jpg KMNC_MF_Chlud38_0083.jpg KMNC_MF_Chlud38_0084.jpg KMNC_MF_Chlud38_0085.jpg KMNC_MF_Chlud38_0086.jpg KMNC_MF_Chlud38_0087.jpg KMNC_MF_Chlud38_0088.jpg KMNC_MF_Chlud38_0089.jpg KMNC_MF_Chlud38_0090.jpg KMNC_MF_Chlud38_0091.jpg KMNC_MF_Chlud38_0092.jpg KMNC_MF_Chlud38_0093.jpg KMNC_MF_Chlud38_0094.jpg KMNC_MF_Chlud38_0095.jpg KMNC_MF_Chlud38_0096.jpg KMNC_MF_Chlud38_0097.jpg KMNC_MF_Chlud38_0098.jpg KMNC_MF_Chlud38_0099.jpg KMNC_MF_Chlud38_0100.jpg KMNC_MF_Chlud38_0101.jpg KMNC_MF_Chlud38_0102.jpg KMNC_MF_Chlud38_0103.jpg KMNC_MF_Chlud38_0104.jpg KMNC_MF_Chlud38_0105.jpg KMNC_MF_Chlud38_0106.jpg KMNC_MF_Chlud38_0107.jpg KMNC_MF_Chlud38_0108.jpg KMNC_MF_Chlud38_0109.jpg KMNC_MF_Chlud38_0110.jpg KMNC_MF_Chlud38_0111.jpg KMNC_MF_Chlud38_0112.jpg KMNC_MF_Chlud38_0113.jpg KMNC_MF_Chlud38_0114.jpg KMNC_MF_Chlud38_0115.jpg KMNC_MF_Chlud38_0116.jpg KMNC_MF_Chlud38_0117.jpg KMNC_MF_Chlud38_0118.jpg KMNC_MF_Chlud38_0119.jpg KMNC_MF_Chlud38_0120.jpg KMNC_MF_Chlud38_0121.jpg KMNC_MF_Chlud38_0122.jpg KMNC_MF_Chlud38_0123.jpg KMNC_MF_Chlud38_0124.jpg KMNC_MF_Chlud38_0125.jpg KMNC_MF_Chlud38_0126.jpg KMNC_MF_Chlud38_0127.jpg KMNC_MF_Chlud38_0128.jpg KMNC_MF_Chlud38_0129.jpg KMNC_MF_Chlud38_0130.jpg KMNC_MF_Chlud38_0131.jpg KMNC_MF_Chlud38_0132.jpg KMNC_MF_Chlud38_0133.jpg KMNC_MF_Chlud38_0134.jpg KMNC_MF_Chlud38_0135.jpg KMNC_MF_Chlud38_0136.jpg KMNC_MF_Chlud38_0137.jpg KMNC_MF_Chlud38_0138.jpg KMNC_MF_Chlud38_0139.jpg KMNC_MF_Chlud38_0140.jpg KMNC_MF_Chlud38_0141.jpg KMNC_MF_Chlud38_0142.jpg KMNC_MF_Chlud38_0143.jpg KMNC_MF_Chlud38_0144.jpg KMNC_MF_Chlud38_0145.jpg KMNC_MF_Chlud38_0146.jpg KMNC_MF_Chlud38_0147.jpg KMNC_MF_Chlud38_0148.jpg KMNC_MF_Chlud38_0149.jpg KMNC_MF_Chlud38_0150.jpg KMNC_MF_Chlud38_0151.jpg KMNC_MF_Chlud38_0152.jpg KMNC_MF_Chlud38_0153.jpg KMNC_MF_Chlud38_0154.jpg KMNC_MF_Chlud38_0155.jpg KMNC_MF_Chlud38_0156.jpg KMNC_MF_Chlud38_0157.jpg KMNC_MF_Chlud38_0158.jpg KMNC_MF_Chlud38_0159.jpg KMNC_MF_Chlud38_0160.jpg KMNC_MF_Chlud38_0161.jpg KMNC_MF_Chlud38_0162.jpg KMNC_MF_Chlud38_0163.jpg KMNC_MF_Chlud38_0164.jpg KMNC_MF_Chlud38_0165.jpg KMNC_MF_Chlud38_0166.jpg KMNC_MF_Chlud38_0167.jpg KMNC_MF_Chlud38_0168.jpg KMNC_MF_Chlud38_0169.jpg KMNC_MF_Chlud38_0170.jpg KMNC_MF_Chlud38_0171.jpg KMNC_MF_Chlud38_0172.jpg KMNC_MF_Chlud38_0173.jpg KMNC_MF_Chlud38_0174.jpg KMNC_MF_Chlud38_0175.jpg KMNC_MF_Chlud38_0176.jpg KMNC_MF_Chlud38_0177.jpg KMNC_MF_Chlud38_0178.jpg KMNC_MF_Chlud38_0179.jpg KMNC_MF_Chlud38_0180.jpg KMNC_MF_Chlud38_0181.jpg KMNC_MF_Chlud38_0182.jpg KMNC_MF_Chlud38_0183.jpg KMNC_MF_Chlud38_0184.jpg KMNC_MF_Chlud38_0185.jpg KMNC_MF_Chlud38_0186.jpg KMNC_MF_Chlud38_0187.jpg KMNC_MF_Chlud38_0188.jpg KMNC_MF_Chlud38_0189.jpg KMNC_MF_Chlud38_0190.jpg KMNC_MF_Chlud38_0191.jpg KMNC_MF_Chlud38_0192.jpg KMNC_MF_Chlud38_0193.jpg KMNC_MF_Chlud38_0194.jpg KMNC_MF_Chlud38_0195.jpg KMNC_MF_Chlud38_0196.jpg KMNC_MF_Chlud38_0197.jpg KMNC_MF_Chlud38_0198.jpg KMNC_MF_Chlud38_0199.jpg KMNC_MF_Chlud38_0200.jpg KMNC_MF_Chlud38_0201.jpg KMNC_MF_Chlud38_0202.jpg KMNC_MF_Chlud38_0203.jpg KMNC_MF_Chlud38_0204.jpg KMNC_MF_Chlud38_0205.jpg KMNC_MF_Chlud38_0206.jpg KMNC_MF_Chlud38_0207.jpg KMNC_MF_Chlud38_0208.jpg KMNC_MF_Chlud38_0209.jpg KMNC_MF_Chlud38_0210.jpg KMNC_MF_Chlud38_0211.jpg KMNC_MF_Chlud38_0212.jpg KMNC_MF_Chlud38_0213.jpg KMNC_MF_Chlud38_0214.jpg KMNC_MF_Chlud38_0215.jpg KMNC_MF_Chlud38_0216.jpg KMNC_MF_Chlud38_0217.jpg KMNC_MF_Chlud38_0218.jpg KMNC_MF_Chlud38_0219.jpg KMNC_MF_Chlud38_0220.jpg KMNC_MF_Chlud38_0221.jpg KMNC_MF_Chlud38_0222.jpg KMNC_MF_Chlud38_0223.jpg KMNC_MF_Chlud38_0224.jpg KMNC_MF_Chlud38_0225.jpg KMNC_MF_Chlud38_0226.jpg KMNC_MF_Chlud38_0227.jpg KMNC_MF_Chlud38_0228.jpg KMNC_MF_Chlud38_0229.jpg KMNC_MF_Chlud38_0230.jpg KMNC_MF_Chlud38_0231.jpg KMNC_MF_Chlud38_0232.jpg KMNC_MF_Chlud38_0233.jpg KMNC_MF_Chlud38_0234.jpg KMNC_MF_Chlud38_0235.jpg KMNC_MF_Chlud38_0236.jpg KMNC_MF_Chlud38_0237.jpg KMNC_MF_Chlud38_0238.jpg KMNC_MF_Chlud38_0239.jpg KMNC_MF_Chlud38_0240.jpg KMNC_MF_Chlud38_0241.jpg KMNC_MF_Chlud38_0242.jpg KMNC_MF_Chlud38_0243.jpg KMNC_MF_Chlud38_0244.jpg KMNC_MF_Chlud38_0245.jpg KMNC_MF_Chlud38_0246.jpg KMNC_MF_Chlud38_0247.jpg KMNC_MF_Chlud38_0248.jpg KMNC_MF_Chlud38_0249.jpg KMNC_MF_Chlud38_0250.jpg KMNC_MF_Chlud38_0251.jpg KMNC_MF_Chlud38_0252.jpg KMNC_MF_Chlud38_0253.jpg KMNC_MF_Chlud38_0254.jpg KMNC_MF_Chlud38_0255.jpg KMNC_MF_Chlud38_0256.jpg KMNC_MF_Chlud38_0257.jpg KMNC_MF_Chlud38_0258.jpg KMNC_MF_Chlud38_0259.jpg KMNC_MF_Chlud38_0260.jpg KMNC_MF_Chlud38_0261.jpg KMNC_MF_Chlud38_0262.jpg KMNC_MF_Chlud38_0263.jpg KMNC_MF_Chlud38_0264.jpg KMNC_MF_Chlud38_0265.jpg KMNC_MF_Chlud38_0266.jpg KMNC_MF_Chlud38_0267.jpg KMNC_MF_Chlud38_0268.jpg KMNC_MF_Chlud38_0269.jpg KMNC_MF_Chlud38_0270.jpg KMNC_MF_Chlud38_0271.jpg KMNC_MF_Chlud38_0272.jpg KMNC_MF_Chlud38_0273.jpg KMNC_MF_Chlud38_0274.jpg KMNC_MF_Chlud38_0275.jpg KMNC_MF_Chlud38_0276.jpg KMNC_MF_Chlud38_0277.jpg KMNC_MF_Chlud38_0278.jpg KMNC_MF_Chlud38_0279.jpg KMNC_MF_Chlud38_0280.jpg KMNC_MF_Chlud38_0281.jpg KMNC_MF_Chlud38_0282.jpg KMNC_MF_Chlud38_0283.jpg KMNC_MF_Chlud38_0284.jpg KMNC_MF_Chlud38_0285.jpg KMNC_MF_Chlud38_0286.jpg KMNC_MF_Chlud38_0287.jpg KMNC_MF_Chlud38_0288.jpg KMNC_MF_Chlud38_0289.jpg KMNC_MF_Chlud38_0290.jpg KMNC_MF_Chlud38_0291.jpg KMNC_MF_Chlud38_0292.jpg KMNC_MF_Chlud38_0293.jpg KMNC_MF_Chlud38_0294.jpg KMNC_MF_Chlud38_0295.jpg KMNC_MF_Chlud38_0296.jpg KMNC_MF_Chlud38_0297.jpg KMNC_MF_Chlud38_0298.jpg KMNC_MF_Chlud38_0299.jpg KMNC_MF_Chlud38_0300.jpg KMNC_MF_Chlud38_0301.jpg KMNC_MF_Chlud38_0302.jpg KMNC_MF_Chlud38_0303.jpg KMNC_MF_Chlud38_0304.jpg KMNC_MF_Chlud38_0305.jpg KMNC_MF_Chlud38_0306.jpg KMNC_MF_Chlud38_0307.jpg KMNC_MF_Chlud38_0308.jpg KMNC_MF_Chlud38_0309.jpg KMNC_MF_Chlud38_0310.jpg

Boyka. „Апостол. Хлуд. 38“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/13517