xxxx

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

xxxx

Название на ръкописа

xxxx

Брой кадри

5

Датировка

xxxx

Обем на ръкописа

f. 117r-119v

Съдържание

Tempore Michaelis

Тип писмо

xxxx

Бележки

xxxx

Правопис

xxxx

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

xxxx

Пагинация

xxxx

Библиография

xxxx

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Ягелонска библиотека

Библиотека

Ягелонска библиотека

Добавил ресурса

Бойка Мирчева

Допълнителни бележки

xxxx

съдържание

4246

Колекции

KMNC_MF_BJagielou.4246_0001.jpg KMNC_MF_BJagielou.4246_0002.jpg KMNC_MF_BJagielou.4246_0003.jpg KMNC_MF_BJagielou.4246_0004.jpg KMNC_MF_BJagielou.4246_0005.jpg

Бойка Мирчева. „Xxxx“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/13515