Празничен миней за септември-декември с пролози. Хлуд. 163

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud_163

Название на ръкописа

Празничен миней за септември-декември с пролози. Хлуд. 163

Брой кадри

201

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

200 л. (280 х 200мм) (цялостно заснемане)

Съдържание

службите за празниците от неподвижния календар (от 1.ІХ. до 24.ХІІ). Съдържа препис на Канона за св. Димитър Солунски (26.ІХ., л.63б-67а).В службата за Въздвижение са включени специални блажени тропари (14.ІХ., л.32б). Вероятно ръкописът е създаден в храм, посветен на св. Никола, защото службата за 6.ХІІ. (л.145б-155а) се отличава с увеличено количество на химнографския материал.

Тип писмо

среден полуустав, в две колони; няколко почерка

Бележки

л. 1б от ХІХ в. село Радишани се намира близко до Скопие

Правопис

сръбски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

ххххх

Пагинация

оригинална пагинация - в началото на тетрадите горе вляво от текстовата колона в страничното поле на листа; без край; липсват листове и в книжното тяло.

Библиография

Попов. Описание, 344-345; Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко. Описание, 2, с. 299; Георгиевски, М. Македонското книжевно наследство од ХІ до ХVІІІ в. Скопjе, 1979, с.85; Охотина, Турилов. Дополнение,с.44; Каталог, с. 46, № 39.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

заставка във византийски геометрично-растителен стил с киновар (л.1а); големи инициали в неовизантийски стил с киновар и избледняло малиновочервено мастило; средни и малки инициали с киновар

Колекции

KMNC_MF_Chlud_163_0001.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0002.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0003.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0004.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0005.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0006.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0007.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0008.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0009.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0010.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0011.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0012.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0013.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0014.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0016.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0017.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0018.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0019.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0020.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0021.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0022.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0023.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0024.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0025.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0026.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0027.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0028.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0029.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0030.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0031.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0032.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0033.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0034.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0035.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0036.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0037.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0038.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0039.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0040.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0041.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0042.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0043.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0044.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0045.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0046.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0047.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0048.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0049.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0050.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0051.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0052.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0053.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0054.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0055.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0056.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0057.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0058.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0059.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0060.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0061.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0062.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0063.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0064.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0065.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0066.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0067.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0068.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0069.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0070.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0071.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0072.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0073.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0074.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0075.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0076.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0077.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0078.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0079.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0080.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0081.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0082.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0083.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0084.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0085.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0086.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0087.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0088.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0089.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0090.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0091.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0092.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0093.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0094.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0095.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0096.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0097.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0098.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0099.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0100.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0101.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0102.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0103.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0104.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0105.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0106.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0107.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0108.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0109.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0110.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0111.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0112.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0113.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0114.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0115.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0116.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0117.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0118.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0119.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0120.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0121.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0122.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0123.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0124.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0125.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0126.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0127.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0128.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0129.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0130.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0131.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0132.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0133.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0134.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0135.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0136.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0137.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0138.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0139.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0140.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0141.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0142.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0143.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0144.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0145.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0146.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0147.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0148.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0149.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0150.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0151.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0152.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0153.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0154.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0155.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0156.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0157.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0158.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0159.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0160.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0161.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0162.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0163.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0164.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0165.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0166.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0167.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0168.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0169.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0170.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0171.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0172.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0173.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0174.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0175.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0176.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0177.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0178.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0179.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0180.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0181.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0182.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0183.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0184.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0185.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0186.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0187.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0188.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0189.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0190.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0191.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0192.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0193.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0194.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0195.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0196.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0197.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0198.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0199.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0200.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0201.jpg KMNC_MF_Chlud_163_0202.jpg

Boyka. „Празничен миней за септември-декември с пролози. Хлуд. 163“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/13513