Четириевангелие. Хлуд. 24

Елемент

Тип на документа

Копие на ръкопис

Инвентарен номер

KMNC_MF Chlud 24

Название на ръкописа

Четириевангелие. Хлуд. 24

Брой кадри

359

Датировка

средата на ХVІ в.

Обем на ръкописа

360 л. (314 х 210 мм); цялостно заснемане

Съдържание

л. 1а,б -късни бележки от ХVІІІ в.; текстът започва с подробен богослужебен апарат (л.2а-25а), съдържащ: месецослов (в него на 14.І., л. 6б има неотбелязана памет за свети Сава Сръбски, на 13ІІ., л. 7б, неотбелязана досега памет на свети Симеон Сръбски); сказание, показващо евангелското число на цялата година; синаксарни таблици; евангелия за разни треби; прокимени възкресни на утренните в неделя; 11-те възкресни утренни евангелия; указание как да се чете евангелието през Четиридесетница на часовете; стълп; л. 25б празен; предисловие на Теофилакт Български (л.26а); текст на четирите евангелия със списък на Обширните глави пред всяко от тях (л.29б-358б).

Тип писмо

едър полуустав; един почерк

Бележки

на първата корица от вътрешната страна; на л.16; на л. 359а собственоръчен кондилен подпис на охридския архиепископ Прохор (починал през 1550 т.)

Правопис

ресавски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

намерен от А. Гилфердинг в с. Кърчево (на л. 1б приписката написано с молив Крчево)

Пагинация

оригинална пагинация на първия и на последния лист на всдяка тетрада долу вляво с изключение на първите 31 л. (пагинирането с началото на евангелието от Матей)

Библиография

Попов, Описание, 20-21; Стоjановић. Стари српски записи. Књ.І, с. 176, № 547 (публикация на приписката от л. 359б), Књ.ІІ, с.160,№ 29972 (публикация на приписката от л. 1б); Иванов, Й. Български старини из Македония. С., 1931, 44-45 (публикация на приписката от л. 359а); Тихомиров. Южнославянские и молдавско-влашские записи, с.304,325-326 (публикация на приписките на корицата, л.1б,л.359б);Ангелов, Б.Ст. Из старата българска, руска и сръбска литература. Кн. 3., С., 1978, с.180,182,183 (снимка на л. 359а, според него ръкописът е дело на Висарион Дебърски); Георгиевски,М. Македонското книжовно наследство од ХІ до ХVІІІ в. Скопjе, 1979, 166-167 (публикация на част от приписките от л. 1а-1б); Каталог ..., 27-28, № 17.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

0

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

големи цветни (в синьо, червено и златно) заставки в балкански стил (л.32а, 125а, 185а, 286а) и малки в неовизантийски стил (л. 2а, 12а,13а,26а,(недовършено!!!)

Колекции

KMNC_MF_Chlud24_0001.jpg KMNC_MF_Chlud24_0002.jpg KMNC_MF_Chlud24_0003.jpg KMNC_MF_Chlud24_0004.jpg KMNC_MF_Chlud24_0005.jpg KMNC_MF_Chlud24_0006.jpg KMNC_MF_Chlud24_0007.jpg KMNC_MF_Chlud24_0008.jpg KMNC_MF_Chlud24_0009.jpg KMNC_MF_Chlud24_0010.jpg KMNC_MF_Chlud24_0011.jpg KMNC_MF_Chlud24_0012.jpg KMNC_MF_Chlud24_0013.jpg KMNC_MF_Chlud24_0014.jpg KMNC_MF_Chlud24_0015.jpg KMNC_MF_Chlud24_0016.jpg KMNC_MF_Chlud24_0017.jpg KMNC_MF_Chlud24_0018.jpg KMNC_MF_Chlud24_0019.jpg KMNC_MF_Chlud24_0020.jpg KMNC_MF_Chlud24_0021.jpg KMNC_MF_Chlud24_0022.jpg KMNC_MF_Chlud24_0023.jpg KMNC_MF_Chlud24_0024.jpg KMNC_MF_Chlud24_0025.jpg KMNC_MF_Chlud24_0026.jpg KMNC_MF_Chlud24_0027.jpg KMNC_MF_Chlud24_0028.jpg KMNC_MF_Chlud24_0029.jpg KMNC_MF_Chlud24_0030.jpg KMNC_MF_Chlud24_0031.jpg KMNC_MF_Chlud24_0032.jpg KMNC_MF_Chlud24_0033.jpg KMNC_MF_Chlud24_0034.jpg KMNC_MF_Chlud24_0035.jpg KMNC_MF_Chlud24_0036.jpg KMNC_MF_Chlud24_0037.jpg KMNC_MF_Chlud24_0038.jpg KMNC_MF_Chlud24_0039.jpg KMNC_MF_Chlud24_0040.jpg KMNC_MF_Chlud24_0041.jpg KMNC_MF_Chlud24_0042.jpg KMNC_MF_Chlud24_0043.jpg KMNC_MF_Chlud24_0044.jpg KMNC_MF_Chlud24_0045.jpg KMNC_MF_Chlud24_0046.jpg KMNC_MF_Chlud24_0047.jpg KMNC_MF_Chlud24_0048.jpg KMNC_MF_Chlud24_0049.jpg KMNC_MF_Chlud24_0051.jpg KMNC_MF_Chlud24_0052.jpg KMNC_MF_Chlud24_0053.jpg KMNC_MF_Chlud24_0054.jpg KMNC_MF_Chlud24_0055.jpg KMNC_MF_Chlud24_0056.jpg KMNC_MF_Chlud24_0057.jpg KMNC_MF_Chlud24_0058.jpg KMNC_MF_Chlud24_0059.jpg KMNC_MF_Chlud24_0060.jpg KMNC_MF_Chlud24_0061.jpg KMNC_MF_Chlud24_0062.jpg KMNC_MF_Chlud24_0063.jpg KMNC_MF_Chlud24_0064.jpg KMNC_MF_Chlud24_0065.jpg KMNC_MF_Chlud24_0066.jpg KMNC_MF_Chlud24_0067.jpg KMNC_MF_Chlud24_0068.jpg KMNC_MF_Chlud24_0069.jpg KMNC_MF_Chlud24_0070.jpg KMNC_MF_Chlud24_0071.jpg KMNC_MF_Chlud24_0072.jpg KMNC_MF_Chlud24_0073.jpg KMNC_MF_Chlud24_0074.jpg KMNC_MF_Chlud24_0075.jpg KMNC_MF_Chlud24_0076.jpg KMNC_MF_Chlud24_0077.jpg KMNC_MF_Chlud24_0078.jpg KMNC_MF_Chlud24_0079.jpg KMNC_MF_Chlud24_0080.jpg KMNC_MF_Chlud24_0081.jpg KMNC_MF_Chlud24_0082.jpg KMNC_MF_Chlud24_0083.jpg KMNC_MF_Chlud24_0084.jpg KMNC_MF_Chlud24_0085.jpg KMNC_MF_Chlud24_0086.jpg KMNC_MF_Chlud24_0087.jpg KMNC_MF_Chlud24_0088.jpg KMNC_MF_Chlud24_0089.jpg KMNC_MF_Chlud24_0090.jpg KMNC_MF_Chlud24_0091.jpg KMNC_MF_Chlud24_0092.jpg KMNC_MF_Chlud24_0093.jpg KMNC_MF_Chlud24_0094.jpg KMNC_MF_Chlud24_0095.jpg KMNC_MF_Chlud24_0096.jpg KMNC_MF_Chlud24_0097.jpg KMNC_MF_Chlud24_0098.jpg KMNC_MF_Chlud24_0099.jpg KMNC_MF_Chlud24_0100.jpg KMNC_MF_Chlud24_0101.jpg KMNC_MF_Chlud24_0102.jpg KMNC_MF_Chlud24_0103.jpg KMNC_MF_Chlud24_0104.jpg KMNC_MF_Chlud24_0105.jpg KMNC_MF_Chlud24_0106.jpg KMNC_MF_Chlud24_0107.jpg KMNC_MF_Chlud24_0108.jpg KMNC_MF_Chlud24_0109.jpg KMNC_MF_Chlud24_0110.jpg KMNC_MF_Chlud24_0111.jpg KMNC_MF_Chlud24_0112.jpg KMNC_MF_Chlud24_0113.jpg KMNC_MF_Chlud24_0114.jpg KMNC_MF_Chlud24_0115.jpg KMNC_MF_Chlud24_0116.jpg KMNC_MF_Chlud24_0117.jpg KMNC_MF_Chlud24_0118.jpg KMNC_MF_Chlud24_0119.jpg KMNC_MF_Chlud24_0120.jpg KMNC_MF_Chlud24_0121.jpg KMNC_MF_Chlud24_0122.jpg KMNC_MF_Chlud24_0123.jpg KMNC_MF_Chlud24_0124.jpg KMNC_MF_Chlud24_0125.jpg KMNC_MF_Chlud24_0126.jpg KMNC_MF_Chlud24_0127.jpg KMNC_MF_Chlud24_0128.jpg KMNC_MF_Chlud24_0129.jpg KMNC_MF_Chlud24_0130.jpg KMNC_MF_Chlud24_0131.jpg KMNC_MF_Chlud24_0132.jpg KMNC_MF_Chlud24_0133.jpg KMNC_MF_Chlud24_0134.jpg KMNC_MF_Chlud24_0135.jpg KMNC_MF_Chlud24_0136.jpg KMNC_MF_Chlud24_0137.jpg KMNC_MF_Chlud24_0138.jpg KMNC_MF_Chlud24_0139.jpg KMNC_MF_Chlud24_0140.jpg KMNC_MF_Chlud24_0141.jpg KMNC_MF_Chlud24_0142.jpg KMNC_MF_Chlud24_0143.jpg KMNC_MF_Chlud24_0144.jpg KMNC_MF_Chlud24_0145.jpg KMNC_MF_Chlud24_0146.jpg KMNC_MF_Chlud24_0147.jpg KMNC_MF_Chlud24_0148.jpg KMNC_MF_Chlud24_0149.jpg KMNC_MF_Chlud24_0150.jpg KMNC_MF_Chlud24_0151.jpg KMNC_MF_Chlud24_0152.jpg KMNC_MF_Chlud24_0153.jpg KMNC_MF_Chlud24_0154.jpg KMNC_MF_Chlud24_0155.jpg KMNC_MF_Chlud24_0156.jpg KMNC_MF_Chlud24_0157.jpg KMNC_MF_Chlud24_0158.jpg KMNC_MF_Chlud24_0159.jpg KMNC_MF_Chlud24_0160.jpg KMNC_MF_Chlud24_0161.jpg KMNC_MF_Chlud24_0162.jpg KMNC_MF_Chlud24_0163.jpg KMNC_MF_Chlud24_0164.jpg KMNC_MF_Chlud24_0165.jpg KMNC_MF_Chlud24_0166.jpg KMNC_MF_Chlud24_0167.jpg KMNC_MF_Chlud24_0168.jpg KMNC_MF_Chlud24_0169.jpg KMNC_MF_Chlud24_0170.jpg KMNC_MF_Chlud24_0171.jpg KMNC_MF_Chlud24_0172.jpg KMNC_MF_Chlud24_0173.jpg KMNC_MF_Chlud24_0174.jpg KMNC_MF_Chlud24_0175.jpg KMNC_MF_Chlud24_0176.jpg KMNC_MF_Chlud24_0177.jpg KMNC_MF_Chlud24_0178.jpg KMNC_MF_Chlud24_0179.jpg KMNC_MF_Chlud24_0180.jpg KMNC_MF_Chlud24_0181.jpg KMNC_MF_Chlud24_0182.jpg KMNC_MF_Chlud24_0183.jpg KMNC_MF_Chlud24_0184.jpg KMNC_MF_Chlud24_0185.jpg KMNC_MF_Chlud24_0186.jpg KMNC_MF_Chlud24_0187.jpg KMNC_MF_Chlud24_0188.jpg KMNC_MF_Chlud24_0189.jpg KMNC_MF_Chlud24_0190.jpg KMNC_MF_Chlud24_0191.jpg KMNC_MF_Chlud24_0192.jpg KMNC_MF_Chlud24_0193.jpg KMNC_MF_Chlud24_0194.jpg KMNC_MF_Chlud24_0195.jpg KMNC_MF_Chlud24_0196.jpg KMNC_MF_Chlud24_0197.jpg KMNC_MF_Chlud24_0198.jpg KMNC_MF_Chlud24_0199.jpg KMNC_MF_Chlud24_0200.jpg KMNC_MF_Chlud24_0201.jpg KMNC_MF_Chlud24_0202.jpg KMNC_MF_Chlud24_0203.jpg KMNC_MF_Chlud24_0204.jpg KMNC_MF_Chlud24_0205.jpg KMNC_MF_Chlud24_0206.jpg KMNC_MF_Chlud24_0207.jpg KMNC_MF_Chlud24_0208.jpg KMNC_MF_Chlud24_0209.jpg KMNC_MF_Chlud24_0210.jpg KMNC_MF_Chlud24_0211.jpg KMNC_MF_Chlud24_0212.jpg KMNC_MF_Chlud24_0213.jpg KMNC_MF_Chlud24_0214.jpg KMNC_MF_Chlud24_0215.jpg KMNC_MF_Chlud24_0216.jpg KMNC_MF_Chlud24_0217.jpg KMNC_MF_Chlud24_0218.jpg KMNC_MF_Chlud24_0219.jpg KMNC_MF_Chlud24_0220.jpg KMNC_MF_Chlud24_0221.jpg KMNC_MF_Chlud24_0222.jpg KMNC_MF_Chlud24_0223.jpg KMNC_MF_Chlud24_0224.jpg KMNC_MF_Chlud24_0225.jpg KMNC_MF_Chlud24_0226.jpg KMNC_MF_Chlud24_0227.jpg KMNC_MF_Chlud24_0228.jpg KMNC_MF_Chlud24_0229.jpg KMNC_MF_Chlud24_0230.jpg KMNC_MF_Chlud24_0231.jpg KMNC_MF_Chlud24_0232.jpg KMNC_MF_Chlud24_0233.jpg KMNC_MF_Chlud24_0234.jpg KMNC_MF_Chlud24_0235.jpg KMNC_MF_Chlud24_0236.jpg KMNC_MF_Chlud24_0237.jpg KMNC_MF_Chlud24_0238.jpg KMNC_MF_Chlud24_0239.jpg KMNC_MF_Chlud24_0240.jpg KMNC_MF_Chlud24_0241.jpg KMNC_MF_Chlud24_0242.jpg KMNC_MF_Chlud24_0243.jpg KMNC_MF_Chlud24_0244.jpg KMNC_MF_Chlud24_0245.jpg KMNC_MF_Chlud24_0246.jpg KMNC_MF_Chlud24_0247.jpg KMNC_MF_Chlud24_0248.jpg KMNC_MF_Chlud24_0249.jpg KMNC_MF_Chlud24_0250.jpg KMNC_MF_Chlud24_0251.jpg KMNC_MF_Chlud24_0252.jpg KMNC_MF_Chlud24_0253.jpg KMNC_MF_Chlud24_0254.jpg KMNC_MF_Chlud24_0255.jpg KMNC_MF_Chlud24_0256.jpg KMNC_MF_Chlud24_0257.jpg KMNC_MF_Chlud24_0258.jpg KMNC_MF_Chlud24_0259.jpg KMNC_MF_Chlud24_0260.jpg KMNC_MF_Chlud24_0261.jpg KMNC_MF_Chlud24_0262.jpg KMNC_MF_Chlud24_0263.jpg KMNC_MF_Chlud24_0264.jpg KMNC_MF_Chlud24_0265.jpg KMNC_MF_Chlud24_0266.jpg KMNC_MF_Chlud24_0267.jpg KMNC_MF_Chlud24_0268.jpg KMNC_MF_Chlud24_0269.jpg KMNC_MF_Chlud24_0270.jpg KMNC_MF_Chlud24_0271.jpg KMNC_MF_Chlud24_0272.jpg KMNC_MF_Chlud24_0273.jpg KMNC_MF_Chlud24_0274.jpg KMNC_MF_Chlud24_0275.jpg KMNC_MF_Chlud24_0276.jpg KMNC_MF_Chlud24_0277.jpg KMNC_MF_Chlud24_0278.jpg KMNC_MF_Chlud24_0279.jpg KMNC_MF_Chlud24_0280.jpg KMNC_MF_Chlud24_0281.jpg KMNC_MF_Chlud24_0282.jpg KMNC_MF_Chlud24_0283.jpg KMNC_MF_Chlud24_0284.jpg KMNC_MF_Chlud24_0285.jpg KMNC_MF_Chlud24_0286.jpg KMNC_MF_Chlud24_0287.jpg KMNC_MF_Chlud24_0288.jpg KMNC_MF_Chlud24_0289.jpg KMNC_MF_Chlud24_0290.jpg KMNC_MF_Chlud24_0291.jpg KMNC_MF_Chlud24_0292.jpg KMNC_MF_Chlud24_0293.jpg KMNC_MF_Chlud24_0294.jpg KMNC_MF_Chlud24_0295.jpg KMNC_MF_Chlud24_0296.jpg KMNC_MF_Chlud24_0297.jpg KMNC_MF_Chlud24_0298.jpg KMNC_MF_Chlud24_0299.jpg KMNC_MF_Chlud24_0300.jpg KMNC_MF_Chlud24_0301.jpg KMNC_MF_Chlud24_0302.jpg KMNC_MF_Chlud24_0303.jpg KMNC_MF_Chlud24_0304.jpg KMNC_MF_Chlud24_0305.jpg KMNC_MF_Chlud24_0306.jpg KMNC_MF_Chlud24_0307.jpg KMNC_MF_Chlud24_0308.jpg KMNC_MF_Chlud24_0309.jpg KMNC_MF_Chlud24_0310.jpg KMNC_MF_Chlud24_0311.jpg KMNC_MF_Chlud24_0312.jpg KMNC_MF_Chlud24_0313.jpg KMNC_MF_Chlud24_0314.jpg KMNC_MF_Chlud24_0315.jpg KMNC_MF_Chlud24_0316.jpg KMNC_MF_Chlud24_0317.jpg KMNC_MF_Chlud24_0318.jpg KMNC_MF_Chlud24_0319.jpg KMNC_MF_Chlud24_0320.jpg KMNC_MF_Chlud24_0321.jpg KMNC_MF_Chlud24_0322.jpg KMNC_MF_Chlud24_0323.jpg KMNC_MF_Chlud24_0324.jpg KMNC_MF_Chlud24_0325.jpg KMNC_MF_Chlud24_0326.jpg KMNC_MF_Chlud24_0327.jpg KMNC_MF_Chlud24_0328.jpg KMNC_MF_Chlud24_0329.jpg KMNC_MF_Chlud24_0330.jpg KMNC_MF_Chlud24_0331.jpg KMNC_MF_Chlud24_0332.jpg KMNC_MF_Chlud24_0333.jpg KMNC_MF_Chlud24_0334.jpg KMNC_MF_Chlud24_0335.jpg KMNC_MF_Chlud24_0336.jpg KMNC_MF_Chlud24_0337.jpg KMNC_MF_Chlud24_0338.jpg KMNC_MF_Chlud24_0339.jpg KMNC_MF_Chlud24_0340.jpg KMNC_MF_Chlud24_0341.jpg KMNC_MF_Chlud24_0342.jpg KMNC_MF_Chlud24_0343.jpg KMNC_MF_Chlud24_0344.jpg KMNC_MF_Chlud24_0345.jpg KMNC_MF_Chlud24_0346.jpg KMNC_MF_Chlud24_0347.jpg KMNC_MF_Chlud24_0348.jpg KMNC_MF_Chlud24_0349.jpg KMNC_MF_Chlud24_0350.jpg KMNC_MF_Chlud24_0351.jpg KMNC_MF_Chlud24_0352.jpg KMNC_MF_Chlud24_0353.jpg KMNC_MF_Chlud24_0354.jpg KMNC_MF_Chlud24_0355.jpg KMNC_MF_Chlud24_0356.jpg KMNC_MF_Chlud24_0357.jpg KMNC_MF_Chlud24_0358.jpg KMNC_MF_Chlud24_0359.jpg KMNC_MF_Chlud24_0360.jpg

Boyka. „Четириевангелие. Хлуд. 24“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/13510