Четириевангелие. Хлуд. 12

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud _12

Название на ръкописа

Четириевангелие. Хлуд. 12

Брой кадри

9

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

292 л. (заснети л. 73б-74а, 256б-257а, 287б-292б)

Съдържание

текст на четирите евангелия (л. 1-220а), без начало. Месецослов

Тип писмо

едър полуустав

Бележки

л. 73а

Правопис

сръбски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

арабски цифри в горния десен край

Библиография

Попов, А. Описание, с. 11; архиеп. Сергий. Полный месяцеслов Востока. Т.2. Владимир, 1901, с. 23; Щепкина, Протасьева, Костюхина, голышенко. Описание, 2, с. 299; Охотина, Турилов. Дополнения, с. 44; Каталог, 25-26, № 15.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

ГИМ

Библиотека

ГИМ

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

големи цветни заставки и инициали в балкански стил

Колекции

KMNC_MF_Chlud12-5-2_0021.jpg KMNC_MF_Chlud12-5-2_0022.jpg KMNC_MF_Chlud12-5-2_0023.jpg KMNC_MF_Chlud12-5-2_0024.jpg KMNC_MF_Chlud12-5-2_0025.jpg KMNC_MF_Chlud12-5-2_0026.jpg KMNC_MF_Chlud12-5-2_0027.jpg KMNC_MF_Chlud12-5-2_0028.jpg KMNC_MF_Chlud12-5-2_0029.jpg

Boyka. „Четириевангелие. Хлуд. 12“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/13506